Thank you

ทำตามขั้นตอนชำระเงินด้านล่างต่อไป

ขั้นตอนที่ 1. ชำระเงินผ่านการโอน

ขั้นตอนที่ 2. ส่งหลักฐานการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 3. รอตรวจสอบ 15 นาที และ เข้าเรียน